Nie mamy strategii digitalizacji, ponieważ od zawsze jesteśmy cyfrowi. Mamy strategię rozwoju produktów i polega ona na świadczeniu usług za pomocą kanałów cyfrowych.

Łukasz Wrona, Dyrektor Działu IT, Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., Grupa Kaczmarski

To co najbardziej się liczy, to sukces finansowy firmy, w którym uczestniczy IT

TAGI: Optymalizacja działania

Czym jest dla Pana cyfrowa transformacja?

Czternaście lat temu byliśmy budowani od podstaw jako firma, która będzie świadczyć usługi tylko drogą cyfrową.
Priorytetem jest dla nas najwyższy poziom obsługi klientów i od początku byliśmy nastawieni na efektywną wymianę danych. Dlatego w naszej firmie nie miała miejsca transformacja cyfrowa z procesów realizowanych ręcznie na procesy elektronicznie. Dla nas od zawsze podstawą był internet. Nie oznacza to oczywiście, że nie wprowadzamy zmian i nie dokonujemy ciągłych usprawnień technologicznych.

Teraz koncentrujemy się na dostarczeniu klientowi informacji z Krajowego Rejestru Długów w jego własnym ekosystemie elektronicznym, aby podczas pracy w systemie księgowym czy ERP nie musiał się przełączać między środowiskami, w których wykonuje swoje codzienne zadania.

Wraz z partnerami zewnętrznymi pracujemy nad tym, aby w systemie naszego klienta natywnie następowała implementacja funkcjonalności KRD, żeby nie była to dodatkowa usługa, ale moduł wbudowany w codziennie realizowane procesy, przykładowo proces fakturowania.

Co stanowi najważniejszy czynnik decydujący o sukcesie projektów technologicznych w Pana firmie?

Biznes. Sukces mierzymy parametrami finansowymi. W IT ważne są kwestie SLA, time to market dla nowych rozwiązań, złożoność zmiany. Natomiast to, co naprawdę się liczy, to sukces finansowy firmy, w którym uczestniczy IT. Nie patrzymy na sukces wdrożenia nowego produktu, ale na to, w jaki sposób przełoży się on na korzyść dla klienta, a co za tym idzie, zysk organizacji.

Data Science jest tu kluczowe. Od tego biznes zaczyna projekty, opracowujemy modele statystyczne, które będą przewidywać zachowania klientów, to podstawa sukcesu.

Jakie inicjatywy i technologie związane z udoskonalaniem relacji z klientem są istotne z Pana punktu widzenia?

Na przykład Marketing Automation – patrzymy w jaki sposób zachowuje się nasz klient, wiemy jakie informacje go interesują, czyli budujemy o nim wiedzę, na podstawie której tworzymy wzorce zachowań. Wykorzystujemy je w obsłudze, sprzedaży usług, reklamie. Wszystko oparte jest na analityce danych .

Dzięki analityce rozumiemy jak pracują poszczególne segmenty naszych klientów. Gdy np. hurtownia dokonuje sprzedaży, sprawdza nabywcę w KRD. Naszym zadaniem jest automatyczne poinformowanie klienta, że zmienia się wiarygodność danego kontrahenta – pozytywnie lub negatywnie. Informacja musi być podana natychmiast.

Staramy się zrozumieć potrzeby jak największej ilości naszych klientów. Aby dostosować usługi do różnych potrzeb, zbieramy informacje o tym, kto z czego i w jaki sposób korzysta.