Trzeba być elastycznym, nie bać się prób, nowych inicjatyw – warto podejmować mnóstwo małych projektów i obserwować, który się sprawdził, a który okazał się porażką.”

Jacek Kujawa, Wiceprezes Zarządu LPP

Cyfrowa transformacja w LPP

TAGI: Optymalizacja działania

Jak definiuje Pan cyfrową transformację (CT)?

Udział e-commerce w handlu detalicznym szybko rośnie. Konsumenci coraz więcej decyzji zakupowych podejmują na bazie informacji dostępnych w cyfrowym świecie, nawet jeśli później zakup realizowany jest w tradycyjnym, a nie internetowym sklepie. Dla nas jest to czynnik wymierny, widoczny w bilansie wyników, dlatego dostosowujemy się do tych zmian m.in. stale rozbudowując i modernizując nasze sklepy internetowe.

Jakie kluczowe czynniki wewnętrzne i zewnętrzne determinują potrzebę cyfrowej transformacji w LPP?

Liderem zmiany jest dział e-commerce, który wywodzi się z cyfrowego świata. Jednak dla całej organizacji coraz ważniejsze staje się hasło omnichannel. Zarząd i działy handlowe mocno angażują się w ten obszar, przypisując mu wysoki priorytet i alokując środki. Dział IT intensywnie pracuje nad digitalizacją. Dotyczy to także sklepów tradycyjnych, które powinny być wyposażone w podobne narzędzia jak e-commerce. Sam produkt się nie zmienia, ale zmienia się proces zakupowy – jest w znacznej mierze oparty na technologii cyfrowej.

Co stanowi najważniejszy czynnik decydujący o sukcesie projektów transformacji cyfrowej w Pana firmie?

W okresie transformacji cyfrowej nie ma sensu planowanie czegokolwiek na 3 lata do przodu. Trzeba być elastycznym, nie bać się prób, nowych inicjatyw – warto podejmować mnóstwo małych projektów i obserwować, który się sprawdził, a który okazał się porażką. To nie są czasy, gdy można sobie pozwolić na długie rozważania przy podejmowaniu decyzji biznesowych.

Jak ważne jest przeprowadzenie zmian w obszarze optymalizacji operacji dla zwiększenia konkurencyjności Pana firmy w cyfrowej rzeczywistości rynkowej?

Zwiększanie produktywności pracowników i optymalizacja operacji to z mojego punktu widzenia ten sam obszar. Podam przykład: wdrożyliśmy mobilne narzędzie do zarządzania towarem w sklepach (mamy bardzo wielu sprzedawców w naszych punktach handlowych). Usprawnienie pracy sprzedawców w tradycyjnych sklepach przynosi gigantyczne efekty. Obniżamy czasochłonność operacji, zwykły smartfon zastępuje komputer albo kartkę papieru, nastąpiło 2-3 krotne przyspieszenie pewnych operacji. Jednocześnie, dzięki tej zmianie optymalizujemy sposób ekspozycji towaru dla klientów. Pracownik w każdej chwili może otrzymać komplet informacji o danym produkcie na swojego smartfona, zmienić wystawę, sprawdzić efekty, wymieniać się informacjami i coraz lepiej dopasowywać do aktualnych potrzeb konsumentów.

Jak ocenia Pan efekty biznesowe inicjatyw transformacji cyfrowej podejmowanych przez LPP firmę na przestrzeni ostatnich 2 lat?

Pozytywnie – najbardziej mierzalny jest wzrost sprzedaży on-line. Nie traktujemy tego jeszcze globalnie, na razie sprawdzamy jak działania on-line przekładają się na sprzedaż off-line i mamy spore sukcesy na tym polu.