Koniecznością jest posiadanie dwóch harmonijnie współgrających elementów: entuzjastycznego podejścia do cyfryzacji i odpowiedniej infrastruktury.

Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium

Innowacyjność – strategiczny filar banku

TAGI: Optymalizacja działania

Kto jest liderem cyfryzacji w Banku Millennium?

Wszyscy. Innowacyjność to jeden ze strategicznych filarów banku, więc wszyscy koncentrujemy się na cyfrowej transformacji. Mamy wspólną wizję rozwoju nowych kanałów dostępu, pracujemy razem i kolektywnie dzielimy się odpowiedzialnością. W tym samym czasie nowe rozwiązania testujemy i wdrażamy we wszystkich kanałach, a działania koordynowane są w różnych działach, zarówno IT jak i biznesowych. Koniecznością jest posiadanie dwóch harmonijnie współgrających elementów: entuzjastycznego podejścia do cyfryzacji i odpowiedniej infrastruktury.

Jakie mógłby Pan podać przykłady najbardziej interesujących projektów, inicjatyw, związanych z CT?

Dziesięć lat temu rozpoczęliśmy bankowy projekt omnichannel. Chcieliśmy zbudować infrastrukturę, która pozwoli klientom czerpać korzyści z pełnej oferty banku, a nie tylko z określonego kanału. Rozumieliśmy, jak ważny jest sposób korzystania z odmiennych ścieżek dostępu do banku, zaczęliśmy więc je integrować tworząc warstwę pośredniczącą, która umożliwia korzystanie ze wszystkich usług w dowolny sposób. Dzięki temu klient może rozpocząć swoje działania w internecie, później skorzystać z infolinii albo odwiedzić placówkę, a dedykowany pracownik może prześledzić historię jego działań i w każdym momencie pomóc mu w zakończeniu procesu.

Po pewnym czasie rozpoczęliśmy pracę nad projektem omnichannel 2.0, w którym klient nie musi już chodzić do różnych kanałów, ponieważ to my „przyprowadzamy” te kanały do niego.

Jakie nowe technologie będą ważne dla banku w najbliższych latach?

Cały czas eksperymentujemy z wieloma nowymi technologiami, a od ubiegłego roku mamy własny start-up, nowocześnie zaprojektowaną smartshoppingową platformę goodie. Korzystamy w niej z platformy Microsoft Azure, rozwijamy bardzo mocny silnik rekomendacyjny i testujemy liczne nowe komponenty, w tym funkcjonalność rozpoznawania obrazu. Chcemy, by nasi klienci mogli wchodzić w interakcję z goodie, a system mógł odpowiadać, podawać informacje i pomagać w określonych sprawach. Na razie jest to obszar testowy, ale już wkrótce cały bank będzie czerpał korzyści z tego typu inwestycji.

Polska ma bardzo innowacyjny system bankowy, a cały sektor jest liderem digitalizacji. Przy tak dużej populacji, która chętnie korzysta z technologii, oznacza to proinnowacyjne środowisko. To doskonałe połączenie.