Szukamy pracowników, którzy przede wszystkim są ciekawi świata i nieustannie się uczą. Będą rozwijać swoje kompetencje technologiczne, ale również będą poznawać naszych użytkowników, nasz rynek i nasz model biznesowy

Jakub Wojtakajtis, Szef zespołu Business Intelligence w Grupie OLX

Istotą cyfrowej transforamcji nie jest technlogia

TAGI: Optymalizacja działania

Czym jest cyfrowa transformacja (CT) w firmie opartej na nowoczesnej technologii, takiej jak OLX?

Wbrew pozorom, istotą cyfrowej transformacji nie jest technologia. I w tej transformacji biznes nie jest podmiotowy. To nasz świat przechodzi cyfrową transformację, czy tego chcemy czy nie. CT to przede wszystkim zmiana w obszarze kultury i sposobie patrzenia na świat. Z punktu widzenia biznesu, kluczowe zmiany dotyczą sposobów komunikacji i sposobów podejmowania decyzji – mamy eksplozję mediów społecznościowych i rosnące oczekiwanie, że za decyzjami będzie stało coraz więcej danych.

W jaki sposób wygląda budowanie i wdrażanie strategii rozwoju technologicznego w OLX?

Stosujemy agresywne „rozpoznanie bojem”. Mamy zdefiniowaną strategię biznesu, która nie jest bezpośrednio powiązana z technologią, bo technologia jest dla nas wtórna. Liczy się efekt, a nas stać na ryzyko ciągłego inwestowania w nowe rozwiązania i testowanie, które z nich zadziała najlepiej. Ale to jest bezustanny wyścig z czasem.

Nieprzerwanie pojawiają się nowe trendy, rozwiązania i produkty. Jeśli pozwolimy sobie na proces decyzyjny, który się będzie ciągnął miesiącami, w międzyczasie cały projekt stanie się nieaktualny. W założeniu technologia powinna być rodzajem „commodity” - nie zbudujemy przewagi konkurencyjnej stricte dzięki technologii.

Jakie są najważniejsze czynniki, które powodują, że projekt zakończy się sukcesem?

W korporacjach, dla których pracowałem, poznałem wiele definicji i sposobów mierzenia sukcesu. Ale dla OLX sprawa jest naprawdę prosta, bo miarą sukcesu jest to, czy użytkownicy są zaangażowani i korzystają z naszych rozwiązań. Miara jest uniwersalna, bo dotyczy ona zarówno rozwiązań, które OLX oferuje użytkownikom na rynku, ale również rozwiązań, które zespół BI stworzył dla użytkowników wewnętrznych w OLX. Jest to szczególnie adekwatne dla rozwiązań dostępnych za darmo, bo tak naprawdę to użytkownicy „płacą” w nich swoim czasem.

Korzystamy z rozwiązań chmurowych zarówno Microsoft Azure i Amazon Web Services. Kluczowym dla BI atrybutem chmury jest jej skalowalność – w jednej chwili możemy zwielokrotnić zasoby obliczeniowe. Jest nam to potrzebne do utrzymania wysokiej wydajności naszych rozwiązań BI. Nasi wewnętrzni użytkownicy muszą otrzymywać odpowiedzi na zapytania już, teraz, natychmiast. Czas koncentracji człowieka ciągle się skraca, ostatnio z 8 do 6 sekund. Dlatego standardem dla naszych rozwiązań BI jest średni czas odpowiedzi krótszy niż 1 sekunda.

Cały nasz ekosystem BI służy jednemu celowi – nasi wewnętrzni użytkownicy muszą mieć natychmiastowy i możliwie nieograniczony dostęp do danych. Zanim się zniecierpliwią zmienią zdanie, zrezygnują lub zainteresują się czymś innym.

Jakie technologie będą w najbliższej przyszłości istotne z Pana punktu widzenia?

O każdym kolejnym roku mówi się, że będzie to rok technologii mobilnych. Ale faktycznie technologie mobilne są i będą coraz bardziej kluczowe. Handel towarami i usługami będzie w coraz większej skali przenosił się do tego kanału.

Natomiast sztuczna inteligencja, o której bardzo dużo się ostatnio mówi, na razie nie spełnia pokładanych w niej nadziei. AI jest karmiona jedynie pewnym uproszczonym wycinkiem rzeczywistości i jej wiedza nie wykracza poza ten wycinek. Prowadzi samochód, ale nie pozwoli nam zrozumieć ludzi i ich emocji. A dla nas emocje naszych użytkowników są najważniejsze.