Transformacja produkcji dzięki IIoT

Transformacja produkcji dzięki IIoT

TAGI: Zainspirowani pracownicy, Optymalizacja działania, Zaangażowani klienci

Inteligentne przedsiębiorstwa i maszyny komunikujące się bez ingerencji człowieka to nie tylko wizje twórców science fiction, ale rewolucja, która dotyka już procesy produkcji na całym świecie. IIoT od kilku lat znajduje się w czołówce technologii, w które firmy produkcyjne powinny zainwestować. Część przedsiębiorstw powoli wdraża systemy IIoT, wchodząc w ten sposób w etap cyfrowej transformacji.

Według prognozy firmy konsultingowej International Data Company, w 2018 roku ogólnoświatowy przemysł produkcyjny wyda na rozwiązania IIoT 189 miliardów dolarów . Bo jest w co inwestować. Systemy IIoT wdrażane umiejętnie pozwalają na obniżenie kosztów produkcji i poprawę jej wydajności.

IIoT w służbie inteligentnej produkcji

IIoT to koncepcja, w której skomunikowane ze sobą maszyny, urządzenia procesowe np. czujniki i sterowniki, w połączeniu z hubami komunikacyjnymi gromadzą i wysyłają dane w czasie rzeczywistym do przestrzeni. Tam zaawansowane narzędzia analityczne przetwarzają uzyskane informacje, a następnie w oparciu o rezultaty analiz – reagują, optymalizując cały proces produkcji. Dzięki przesyłowi i analizie danych z różnych maszyn, wydajność fabryki może być nieustannie monitorowana, produkty śledzone, a konserwacyjne potrzeby przewidywane – wszystko po to, żeby zwiększyć produktywność.

Optymalizacja zasobów, procesów i zadań może odbywać się poprzez dobór najlepszych parametrów dla urządzeń i przewidywanie awarii. IIoT ułatwia decydowanie o poziomie eksploatacji urządzeń w celu obniżenia zużycia energii czy przezbrojeniu linii do wzmożonej produkcji jednego wyrobu, przy jednoczesnym pominięciu innego wyrobu, na który popyt maleje.

I niech wszystko będzie „smart”

Dodatkowo zintegrowanie technologii IIoT z systemem ERP, który będzie w stanie trafnie przetworzyć ogromną liczbę rożnych informacji, umożliwia nie tylko optymalizację, ale całkowitą transformację modelu biznesowego. – ERP stoi w centrum rewolucji cyfrowej, ale dopiero w połączeniu z innymi elementami infrastruktury IT tworzy potężne zaplecze do sterowania procesami całego przedsiębiorstwa – zaznacza Michał Tekiela, CEO firmy ANEGIS.

Nowe mechanizmy przetwarzania danych wykorzystywane są przez departament badań i rozwoju, marketing i sprzedaż, działy dystrybucji i zaopatrzenia, komercjalizacji produktów i usług. To wszystko składa się na nowoczesne przedsiębiorstwo Przemysłu 4.0.

Implementacja IIoT? – Mamy problem

53% uczestników badania (managerowie przedsiębiorstw wdrażających koncepcje IIoT) przeprowadzonego, od lipca do września 2017 roku, przez Hewlett Packard Enterprise i projekt Industry of Things World USA przyznało, że dzięki IIoT osiągnęło lub przekroczyło zakładane cele. Ci, którzy nie byli zadowoleni z implementacji technologii, do przeszkód w osiągnięciu maksimum z inteligentnych rozwiązań zaliczyli m.in. brak wykwalifikowanej kadry do zarządzania systemami oraz specyficzną kulturę w firmie, która opiera się wprowadzeniu innowacji.

Integracja różnych technologii IIoT

Inne przeszkody to koszty wdrożenia systemu oraz utrudniony dostęp do niezbędnej infrastruktury i brak wypracowanych standardów, dzięki którym różnorodne elementy mogłyby sprawnie komunikować się w sieci.

O ile koszty czujników maleją, a dostęp do coraz bardziej zaawansowanych systemów analitycznych jest łatwiejszy, o tyle wypracowanie wspólnych standardów, dzięki którym implementacja rozwiązań dostarczanych przez różne firmy będzie gwarantowała spójność działania, jest wyzwaniem branży IIoT na najbliższe lata.

– ANEGIS przeprowadził już udane integracje bieżących systemów przedsiębiorstw z najnowszymi rozwiązaniami przemysłowego Internetu rzeczy. Dzięki temu firmy produkcyjne mogą korzystać z potencjału drzemiącego w zaawansowanych technologiach gromadzenia i analizy danych – dodaje Michał Tekiela, CEO firmy ANEGIS.

Artykuł przygotowany przy współpracy z firmą:

anegis